top of page

Serveis

La principal activitat d'IBERTEL és a l'àrea de les Telecomunicacions, però també treballem en altres sectors com els de l'energia, property, obra civil i edificació, entre d’altres.

Telecomunicacions

ENGINYERIA

  • XARXA MÒBIL

  • XARXA FIXA

CONSTRUCCIÓ

  • XARXA MÒBIL

OTRES SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

  • MESURES RÀDIOELÈCTRIQUES

  • DUE DILIGENCE

  • GESTIÓ ACCÉS I COMPARTICIONS

  • INTEGRACIÓ EQUIPS

CONSULTORIA

  • PMO

  • CONSULTORIA D'ACTIVITAT

  • DIGITALITZACIÓ (BIM)

Altres serveis

OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ

ENERGIA

XARXES DE RÀDIO I TELEVISIÓ

INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ DEL TRÀNSIT VIARI (ITS)

bottom of page