top of page

Sobre IBERTEL Engineering Services

Dende que comezamos as nosas operacións, compromémonos a ofrecer o mellor servizo posible, mantendo unha comunicación activa e clara cos clientes. A misión de IBERTEL é ofrecer servizos de alta calidade en tempo e forma, cumprindo e superando as expectativas dos nosos clientes. O noso equipo traballa continuamente para satisfacer necesidades específicas e garantir a excelencia. 

VALORES

Os nosos valores son os principios fundamentais cos que se definen os criterios de IBERTEL en canto á forma de traballar, a colaboración interpersoal e o benestar do noso equipo.

COMPROMISO

O noso compromiso empresarial está dirixido a mellorar o sentimento de pertenza mediante accións que fomenten un ambiente laboral saudable e positivo. Facemos da nosa empresa un lugar de traballo máis humano.

RESPONSABILIDADE

Socially responsible and sustainable, through our business ethics and our awareness in favor of the environment and human rights.

Unha das claves do éxito empresarial é a iniciativa.De feito, unha organización sen iniciativa está condenada ao fracaso, xa que co paso do tempo permanecerá estancada e perderá competitividade.

INICIATIVA

HONESTIDADE

Representa un papel fundamental no camiño do éxito mediante unha conduta íntegra e honesta á hora de realizar accións e/ou tomar decisións en función do que pensa, di ou sente.

ÉTICA

Definimos e aplicamos valores e normas que comparten unha sociedade plural, ética, responsable e sostible.

INTEGRIDADE

Este valor está plasmado e nutrido por todos os anteriores, resultando na nosa capacidade de actuar con honestidade e ser coherentes entre as palabras, decisións e accións tomadas.

COMPROMISO

RESPONSABILIDADE

INICIATIVA

ÉTICA

INTEGRIDADE

O noso compromiso empresarial está dirixido a mellorar o sentimento de pertenza mediante accións que fomenten un ambiente laboral saudable e positivo. Facemos da nosa empresa un lugar de traballo máis humano.

Socialmente responsable e sostible, a través da nosa ética empresarial e da nosa conciencia a favor do medio ambiente e dos dereitos humanos.

Unha das claves do éxito empresarial é a iniciativa.De feito, unha organización sen iniciativa está condenada ao fracaso, xa que co paso do tempo permanecerá estancada e perderá competitividade.

Representa un papel fundamental no camiño do éxito mediante unha conduta íntegra e honesta á hora de realizar accións e/ou tomar decisións en función do que pensa, di ou sente.

Definimos e aplicamos valores e normas que comparten unha sociedade plural, ética, responsable e sostible.

Este valor está plasmado e nutrido por todos os anteriores, resultando na nosa capacidade de actuar con honestidade e ser coherentes entre as palabras, decisións e accións tomadas.

HONESTIDADE

Socios de referencia

  • ALTUM PROYECTOS

  • DM INGENIERÍA

  • EACOM

  • ECOINTEGRAL INGENIERÍA

  • GAINSA INGENIERÍA

bottom of page